Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

Title

Tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

Loại tin

Tin cải cách hành chính

Loại tin:ID

47

Đoạn tin ngắn

Từ tháng 3/2020, Bộ phận Một cửa các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Thống Nhất sẽ tiếp nhận 06 thủ tục hành chính lĩnh bảo hiểm xã hội

Nội dung

Nhằm đẩy nhanh thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bộ phận Một cửa các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Thống Nhất sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 06 TTHC sau:

1. Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hộ bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hộ, thẻ bảo hiểm y tế.

2. Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế.

3. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hộ tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội.

4. Giải quyết hưởng chế độ thai sản.

5. Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác.

6. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế.

Dự kiến đến hết quý I/2020, các địa phương còn lại trong tỉnh sẽ hoàn thành việc đưa các thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. Ngoài ra, người dân còn có thể thực hiện TTHC lĩnh vực bảo hiểm xã thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Để tìm hiểu về dịch vụ, người dân có thể liên hệ Tổng đài (0251) - 1022 để được hướng dẫn, giải đáp.

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

ViewCount

52
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: Item
Created at 3/11/2020 2:12 PM by Lê Văn Cường
Last modified at 8/9/2020 11:23 AM by System Account