Tại Đồng Nai, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận lợi với nhiều lựa chọn. Ngoài việc đến trực tiếp, người dân có thể lựa chọn hình thức giải quyết hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng DVC Quốc gia, Cổng DVC của tỉnh hoặc gửi hồ sơ, nhận kết quả qua bưu điện. Đặc biệt, nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người, từ ngày 01/3 đến ngày 30/4/2020 Bưu điện tỉnh Đồng Nai sẽ giảm 50% cước phí tiếp nhận và chuyển trả kết quả trong phạm vi nội tỉnh các TTHC khi người dân có yêu cầu giải quyết các TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Mọi thắc mắc liên quan đến giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công hoặc đăng ký nhận, trả kết quả tại nhà qua bưu điện, người dân, doanh nghiệp gọi ngay Tổng đài (0251)-1022 để được hướng dẫn.