Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Kế hoạch: Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Ngoại vụ

Tên kế hoạch

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Ngoại vụ

Đơn vị

Sở Ngoại vụ

DonVi:ID

16

Thời gian

2020

Display

Yes

LoaiKeHoach

Kế hoạch cải cách hành chính

LoaiKeHoach:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

75-KH-SNgV.signed.pdf    
Created at 1/17/2020 2:22 PM by So Ngoai Vu
Last modified at 1/17/2020 2:24 PM by So Ngoai Vu