Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Kế hoạch: Kế hoạch cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2020

Tên kế hoạch

Kế hoạch cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2020

Đơn vị

Sở Ngoại vụ

DonVi:ID

16

Thời gian

2020

Display

Yes

LoaiKeHoach

Kế hoạch cải cách hành chính

LoaiKeHoach:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

73-KH-SNgV.signed.pdf    
Created at 1/17/2020 2:21 PM by So Ngoai Vu
Last modified at 1/17/2020 2:24 PM by So Ngoai Vu