Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Kế hoạch: Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Tên kế hoạch

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Đơn vị

Sở Tài nguyên và Môi trường

DonVi:ID

26

Thời gian

2019

Display

Yes

LoaiKeHoach

Kế hoạch cải cách hành chính

LoaiKeHoach:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

59-VP.pdf    
Created at 1/31/2019 10:54 AM by So Tai nguyen Moi truong
Last modified at 1/31/2019 10:55 AM by So Tai nguyen Moi truong