Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Kế hoạch: Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2019

Tên kế hoạch

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2019

Đơn vị

Sở Xây dựng

DonVi:ID

15

Thời gian

2019

Display

Yes

LoaiKeHoach

Kế hoạch cải cách hành chính

LoaiKeHoach:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

265.signed.pdf    
Created at 1/24/2019 2:19 PM by so xay dung
Last modified at 1/24/2019 2:21 PM by so xay dung