Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Kế hoạch: KẾ HOẠCH Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Tên kế hoạch

KẾ HOẠCH Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Đơn vị

Sở Khoa học và Công nghệ

DonVi:ID

21

Thời gian

2019

Display

Yes

LoaiKeHoach

Kế hoạch cải cách hành chính

LoaiKeHoach:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

61KH_10.01.19_PC064.signed.signed.pdf    
Created at 1/15/2019 8:43 AM by So Khoa hoc va Cong nghe
Last modified at 1/15/2019 8:43 AM by So Khoa hoc va Cong nghe