Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Kế hoạch: KẾ HOẠCH Kiểm tra cải cách hành chính và kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chínhtại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

Tên kế hoạch

KẾ HOẠCH Kiểm tra cải cách hành chính và kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chínhtại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

Đơn vị

Sở Khoa học và Công nghệ

DonVi:ID

21

Thời gian

2019

Display

Yes

LoaiKeHoach

Kế hoạch cải cách hành chính

LoaiKeHoach:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

88_15.01.19_VP010.signed.signed - kiem tra CCHC.pdf    
Created at 1/15/2019 8:38 AM by So Khoa hoc va Cong nghe
Last modified at 1/15/2019 8:38 AM by So Khoa hoc va Cong nghe