Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Báo cáo: Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020

Tên báo cáo

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020

Đơn vị

H. Xuân Lộc

DonVi:ID

9

Thời gian

Quý IV

Đánh giá

100

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

442-bc-ubnd 5-11-2019.pdf    
Created at 11/5/2019 3:18 PM by Phong Noi Vu Xuan Loc
Last modified at 11/5/2019 3:18 PM by Phong Noi Vu Xuan Loc