Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Báo cáo: Báo cáo Kết quả triển khai ứng dụng CNTT năm 2019 và đăng ký nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT năm 2020

Tên báo cáo

Báo cáo Kết quả triển khai ứng dụng CNTT năm 2019 và đăng ký nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT năm 2020

Đơn vị

Sở Khoa học và Công nghệ

DonVi:ID

21

Thời gian

Quý IV

Đánh giá

100

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

176BC_30.07.19_VP010.signed.signed.signed.pdf    
Created at 7/31/2019 9:59 AM by So Khoa hoc va Cong nghe
Last modified at 7/31/2019 9:59 AM by So Khoa hoc va Cong nghe