Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Báo cáo: Báo cáo CCHC 06 tháng/2019

Tên báo cáo

Báo cáo CCHC 06 tháng/2019

Đơn vị

Thanh tra tỉnh

DonVi:ID

29

Thời gian

Quý II

Đánh giá

50

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

90.BC-TT.signed.pdf    
Created at 5/21/2019 10:31 AM by thanh tra tinh
Last modified at 5/21/2019 10:31 AM by thanh tra tinh