Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện quý II năm 2019

Tên báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện quý II năm 2019

Đơn vị

Sở Ngoại vụ

DonVi:ID

16

Thời gian

Quý I

Đánh giá

100

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 2/26/2019 3:37 PM by So Ngoai Vu
Last modified at 2/26/2019 3:37 PM by So Ngoai Vu