Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2019

Tên báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2019

Đơn vị

Sở Ngoại vụ

DonVi:ID

16

Thời gian

Quý IV

Đánh giá

100

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 11/2/2018 8:42 AM by So Ngoai Vu
Last modified at 11/2/2018 8:42 AM by So Ngoai Vu