Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Báo cáo: Báo cáo kết quả đào tạo năm 2018 tại Sở KHCN

Tên báo cáo

Báo cáo kết quả đào tạo năm 2018 tại Sở KHCN

Đơn vị

Sở Khoa học và Công nghệ

DonVi:ID

21

Thời gian

Quý IV

Đánh giá

100

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

189BC_09.10.18_VP010.signed.signed.pdf    
Created at 10/10/2018 10:00 AM by So Khoa hoc va Cong nghe
Last modified at 10/10/2018 10:01 AM by So Khoa hoc va Cong nghe