Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Báo cáo: Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Tên báo cáo

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị

Sở Tài nguyên và Môi trường

DonVi:ID

26

Thời gian

Quý II

Đánh giá

100

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

253.BC.pdf    
Created at 5/22/2018 9:34 AM by So Tai nguyen Moi truong
Last modified at 5/22/2018 9:36 AM by So Tai nguyen Moi truong