Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Nguyễn Tiến Trọng
Phân loại:Tiếp nhận hồ sơ tại nhà
Số Biên nhận:
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:
Nộp hồ sơ bản giấy về Sở Công Thương của thủ tục "Thông Báo Chương Trình Khuyến mãi Dầu Ăn " do Công Ty Cổ Phần Công Nông Nghiệp Tiến Nông thực hiện. Hủy dịch vụ tiếp nhận, do hồ sơ đã được nộp rồi.
Trả lời yêu cầu:
Bưu điện không tiếp nhận được hồ sơ của anh/ chị tại địa chỉ. Do anh/chị đã nộp hồ sơ trực tiếp qua Bưu Điện trước đó. 
Chi phí dịch vụ: đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.8824.824
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :