Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:LÊ VĂN HÒA
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:7512170007617
Ngày nhận hồ sơ:21/11/2017
Ngày hẹn trả kết quả:24/11/2017
Nội dung yêu cầu:
ĐÃ NỘP HỒ SƠ ONLINE,  CHUYỂN  TRẢ KẾT QUẢ VỀ NHÀ THEO YÊU CẦU.
Trả lời yêu cầu:

Bưu Điện tiếp nhận yêu cầu của ông Lê Văn Hòa. 

Chi phí dịch vụ:30,000 đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.