Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Lư Văn Thông
Phân loại:Tiếp nhận hồ sơ tại nhà
Số Biên nhận:
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:
Chuyển cách thức tiếp nhận tại nhà hồ sơ mở hội thảo phân bón nộp về Sở NN&PTNT sang nộp trực tiếp tại TTHCC tỉnh Đồng Nai.

Trả lời yêu cầu:
Bưu Điện hiện tại chưa tiếp nhận được thủ tục xin hồ sơ mở hội thảo về phân bón, để nộp về Sở NN&PTNT. Anh có thể nộp hồ sơ này tại Tầng 6 Tòa nhà Sonadezi, quầy Sở NN&PTNT.
Chi phí dịch vụ: đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.