Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Nguyễn Thị Hằng
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:0140040061712475
Ngày nhận hồ sơ:06/11/2017
Ngày hẹn trả kết quả:27/11/2017
Nội dung yêu cầu:
Xin chuyển cách thức nhận kết quả tại TTHCC sang nhận trực tiếp tại nhà, theo đường Bưu Điện.
Trả lời yêu cầu:

​Bưu Điện đã tiếp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Hằng​. Bưu điện sẽ nhận kết quả từ Sở Tư Pháp và chuyển trả kết quả tới tận nhà theo yêu cầu.

Chi phí dịch vụ:45,000 đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.