Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Trần huỳnh nghĩa
Phân loại:Tiếp nhận hồ sơ tại nhà
Số Biên nhận:
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:
Phiêu lý lich tu pháp
Trả lời yêu cầu:
Thông tin để liên hệ nhận hồ sơ của ông Trần Huỳnh Nghĩa chưa rõ địa chỉ. Bưu điện đã điện thoại  nhưng ông   không nghe máy. Mọi thắc mắc xin ông liên hệ số hotline: 0 2518828555​​
Chi phí dịch vụ: đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.