Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Nguyễn Nhật Minh Tâm
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:
Thay đổi cách thức nhận kết quả hồ sơ LLTP số 2 tại nhà thành nhận trực tiếp tại TT HCC do người nhà đã lên TT HCC nhận trước.
Trả lời yêu cầu:

​Yêu cầu của anh Nguyễn Nhật Minh Tâm không tiếp nhận được.

Chi phí dịch vụ: đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.