Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:nguyễn thị nga (công ty tnhh nam thịnh)
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:0040020191700948
Ngày nhận hồ sơ:09/07/2017
Ngày hẹn trả kết quả:09/11/2017
Nội dung yêu cầu:
Xin chuyển cách thức nhận kết quả tại TTHCC thành nhận kết quả tại nhà . Số biên nhận hồ sơ như sau : 0040020191700948 gồm 2 bộ phù hiệu xe 60C-36723 và 60C-36945 của công ty tnhh nam thịnh.
Trả lời yêu cầu:

Bưu điện đã tiếp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị Nga. ( Công ty TNHH Nam Thịnh)

Chi phí dịch vụ:45,000 đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.