Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:NGUYỄN THỊ KIM THẢO
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:0020024281700093
Ngày nhận hồ sơ:24/08/2017
Ngày hẹn trả kết quả:01/09/2017
Nội dung yêu cầu:
Thay đổi cách thức nhận kết quả tại TTHCC  tỉnh sang nhận kết quả trực tiếp tại nhà. Hồ sơ số : 240817180216216 thuộc số biên nhận : 0020024281700093.
Trả lời yêu cầu:
Bưu điện đã tiếp nhận yêu cầu  của chị Nguyễn Thị Kim Thảo . 
Chi phí dịch vụ:45,000 đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.