Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Nguyen Thi Hương
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:

​Chuyển cách thức nhận hồ sơ tại nhà, sang nhận trực tiếp tại TT HCC tỉnh Đồng Nai.

Trả lời yêu cầu:
Thông tin cung cấp không đầy đủ, vì vậy tạm thời bưu điện chưa thể tiếp nhận được yêu cầu của bà Nguyễn Thị Hương. Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline: 02513816628. 
Chi phí dịch vụ: đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.