Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Dư văn Tài
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận: 0050034151700078
Ngày nhận hồ sơ:03/07/2017
Ngày hẹn trả kết quả:12/07/2017
Nội dung yêu cầu:
Tiếp nhận hồ sơ  Nhờ bưu điện nhận GPDKKD của Chi nhánh Công Ty TNHH vật tư tổng hợp hưng nguyên tai trung tâm hành chính công tỉnh đồng nai. Số  0050034151700078 cấp ngày 03/7/2017 ngày nhận kết quả 12/7/2017
Trả lời yêu cầu:

​Đã tiếp nhận yêu cầu của anh Dư Văn Tài.

Chi phí dịch vụ:55,000 đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.