Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Vũ ngọc hải
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:
Chuyển cách thức nhận kết quả LLTP của anh Vũ Ngọc Hải từ TT HCC tỉnh Đồng Nai, sang nhận kết quả trực tiếp tại nhà.

Trả lời yêu cầu:

​Đã tiếp nhận yêu cầu của anh Vũ Ngọc Hải.

Chi phí dịch vụ:55,000 đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.