Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:CÔNG TY CPTM QUẢNG CÁO NGUYỄN TRẦN
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:
Chuyển cách thức nhận kết quả tại TT HCC sang nhận trực tiếp tại địa chỉ yêu cầu.
Trả lời yêu cầu:

​Đã tiếp nhận yêu cầu của chị Trinh - CÔNG TY CPTM QUẢNG CÁO NGUYỄN TRẦN​.

Chi phí dịch vụ:55,000 đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.