Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Nguyễn văn lộc
Phân loại:Tiếp nhận hồ sơ tại nhà
Số Biên nhận:
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:
​Chuyển cách thức nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp quy gạch terrazzo tại nhà sang nộp trực tiếp tại TT HCC tỉnh.

Trả lời yêu cầu:

​Yêu cầu của anh Nguyễn Văn Lộc không tiếp nhận được.

Chi phí dịch vụ: đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.