Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Phạm Minh Nhựt
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:
Điều chỉnh cách thức nhận kết quả đối với hồ sơ mã số biên nhận 0140040061703836  từ nhận tại trung tâm HCC sang tiếp nhận kết quả tại nhà​.
Trả lời yêu cầu:

​Đã tiếp nhận yêu cầu của khách hàng Phạm Minh Nhựt.

Chi phí dịch vụ:45,000 đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.8824.824
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :