Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Phạm Minh Nhựt
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:3836
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:
Trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp số 1
Trả lời yêu cầu:

Đã xác nhận yêu cầu của ông Phạm Minh Nhự​t

Chi phí dịch vụ: đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.