Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Kế hoạch cải cách hành chính

STTKế hoạchĐơn vịThời gianVăn bản đính kèm
1Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Ngoại vụSở Ngoại vụ2019
56-KH-SNgV ngay 14.01.2019.pdf    

Kế hoạch CCHC


Báo cáo CCHC

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
BÁO CÁO: kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
250/BC-UBND Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Báo cáo KQ thực hiện công tác thông tin tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Báo cáo KQ công tác kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Báo cáo
1 - 10 Next

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.