Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Báo cáo cải cách hành chính

STTBáo cáoĐơn vịThời gianVăn bản đính kèmĐánh giá
1250/BC-UBND Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021H. Xuân LộcQuý II
250-bc-ubnd 16-6-2021.pdf    
kem 250_bc 16_6.pdf    
100 %

Các Báo cáo khác của đơn vị

563/BC-UBND: Báo cáo kết quả phân loại chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở các xã, thị trấn năm 2021
559/BC-UBND: Báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm phần chỉ số cải cách hành chính của huyện Xuân lộc năm 2021
558/BC-UBND: Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện
báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020 Trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020
172/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
1 - 10 Next

Báo cáo CCHC

563/BC-UBND: Báo cáo kết quả phân loại chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở các xã, thị trấn năm 2021
559/BC-UBND: Báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm phần chỉ số cải cách hành chính của huyện Xuân lộc năm 2021
558/BC-UBND: Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
BÁO CÁO: kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
250/BC-UBND Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Báo cáo KQ thực hiện công tác thông tin tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
1 - 10 Next

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.