Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Báo cáo cải cách hành chính

STTBáo cáoĐơn vịThời gianVăn bản đính kèmĐánh giá
1Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 Sở Ngoại vụQuý III
1453-BC-SNgV.signed(1) (1).pdf    
100 %

Các Báo cáo khác của đơn vị

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ 09 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 03 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện quý II năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2019
Báo cáo CCHC, KSTTHC 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Ngoại vụ
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018
Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Ngoại vụ
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Ngoại vụ
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Ngoại vụ
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Ngoại vụ
1 - 10 Next

Báo cáo CCHC

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :