Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đối với 02 nhóm TTHC liên thông

Ngày 21/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7402/UBND-HCC chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đối đối với 02 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Các sở: Tư pháp, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân sự, trang thiết bị, hạ tầng… để thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với phần mền dịch vụ công liên thông, phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành các bộ, ngành nhằm giải quyết TTHC liên thông hiệu quả;

- Các sở: Tư pháp, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai 02 nhóm TTHC liên thông, đảm bảo thực hiện hiệu quả; phối hợp với UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân thực hiện TTHC liên thông.

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phối hợp thực hiện./.

 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.