Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

   Ngày 17/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4776/UBND-HCC chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

2023-06-08 (1).png
Người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa thành phố Biên Hòa

    Theo đó, Để nâng cao chất lượng DVCTT cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Thường xuyên rà soát, đánh giá, tái cầu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC) để đề xuất bổ sung các dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đề xuất giảm phí, lệ phí khi thực hiện TTHC theo hình thức trực tuyến.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC và công chức đầu mối kiểm soát TTHC của các đơn vị, địa phương; đảm bảo đội ngũ công chức có trình độ, năng lực, kiến thức thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; khuyến khích các đơn vị, địa phương có sáng kiến mới nhằm đẩy mạnh việc cung cấp DVCTT, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng DVCTTT, đặc biệt là người lớn tuổi, người dân ở khu vực nông thôn, đảm bảo mọi người dân có thể thao tác nộp trực tuyến tại nhà không cần đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích và sự thuận tiện của DVCTT, từng bước chuyển từ thói quen thực hiện giải quyết TTHC trực tiếp sang trực tuyến.

- Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC, thường xuyên khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng DVCTT để đánh giá đúng thực trạng, từ đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết.

- Tăng cường triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo kết quả giải quyết hồ sơ được cung cấp đồng thời cả bản điện tử, bản giấy có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp./.


Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.