Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:Lê Minh Tuấn
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:
Ngày nhận hồ sơ:
Ngày hẹn trả kết quả:
Nội dung yêu cầu:

​Tôi muốn nhận kết quả hô sơ đất khi hồ sơ hoàn thành từ Bưu Điện. 

Trả lời yêu cầu:

Hiện tại hồ sơ lĩnh vực đất đai, Bưu Điện chưa tiếp nhận trực tiếp tại nhà , cũng như trả kết quả về tận địa chỉ theo yêu cầu   của anh được. Mời anh nộp trực tiếp hồ sơ tại cơ quan thuộc thẩm quyền giải quyết ( Văn phòng một cửa Huyện Cẩm Mỹ ) và nhận kết quả trực tiếp từ cơ quan anh nộp hồ sơ.

Chi phí dịch vụ: đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.8824.824
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :