Thứ 6, Ngày 1/7/2016

/ Thông tin chi tiết

Họ và tên:HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG LÂM
Phân loại:Trả kết quả tại nhà
Số Biên nhận:7515170004338
Ngày nhận hồ sơ:23/11/2017
Ngày hẹn trả kết quả:28/11/2017
Nội dung yêu cầu:
Thay đổi cách thức nhận kết quả từ TT HCC Đồng Nai sang nhận trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu.
Trả lời yêu cầu:

​Bưu Điện đã tiếp nhận yêu cầu.​

Chi phí dịch vụ:45,000 đồng/bưu gửi

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.8824.824
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :