Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nhằm đảm bảo cung cấp toàn diện DVC, đặc biệt là những DVC có tính chất liên ngành và phạm vi thực hiện ở nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương xây dựng Cổng DVC quốc gia đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Cổng DVCQG giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC, DVC thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông tin được truy xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm; cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện DVC trực tuyến được tái sử dụng khi thực hiện DVC trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết TTHC được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống; việc cung cấp DVC không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Cổng DVCQG sẽ được thiết lập tại địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn, dự kiến khai trương cuối tháng 11/2019 cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục: Đổi giấy phép lái xe (mức độ 3); cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đăng ký khuyến mại...

Hà Nội, TPHCM và Quảng Ninh là 3 địa phương được Thủ tướng chọn thí điểm các DVC trên Cổng DVCQG. Bên cạnh đó, Chính phủ khuyến khích các địa phương đăng ký các DVC để sớm triển khai cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng DVCQG.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :