Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến - Nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Chính phủ điện tử

Ngày 7/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 với mục tiêu cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi; tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ.

Tại hội nghị, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương phương hướng những tháng cuối năm 2019: tập trung kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử, xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, cơ sở dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.... Đặc biệt Thủ tướng đã nhấn mạnh yêu cầu: Dịch vụ công trên nền tảng số phải thuận tiện. Nếu người dân không dùng, doanh nghiệp, tổ chức không dùng thì coi như Chính phủ điện tử thất bại, đầu tư là lãng phí.

Với tinh thần "quyết tâm làm cho được Chính phủ điện tử, không bàn lùi" như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Đồng Nai, Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh đã nhanh chóng xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP của tỉnh, trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình và trách nhiệm thực hiện cụ thể.

Đến nay, tỉnh đã ban hành danh mục các dịch vụ công mức độ 3,4 trên tiêu chí thiết thực, tần suất phát sinh hồ sơ cao; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để trải nghiệm sự thuận tiện trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ tiện ích này. Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cũng đang dần được hoàn thiện, theo lộ trình sẽ tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến trong cuối năm 2019, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán phí, lệ phí qua môi trường mạng sau khi nộp hồ sơ điện tử. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã triển khai toàn diện việc gửi nhận văn bản điện tử trong khối các cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng chữ ký số để ký duyệt văn bản, nâng cao đáng kể hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và đổi mới phương thức làm việc hiện đại, nhanh chóng.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai việc số hoá các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chuyên môn như đất đai - xây dựng, kinh doanh - thuế, đất đai - thuế - kho bạc..., trước hết phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :