Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Đồng Nai - đẩy mạnh tinh gọn bộ máy các Sở, ngành

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tất cả các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể; tính đến thời điểm hiện tại, đã có 04 đơn vị được phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy (Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Trong các ngày 20/11 và 22/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Hòa Hiệp đã có buổi làm việc với các Sở: Giao thông vận tải; Xây dựng; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường về sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu bộ máy. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các Sở, ngành phải dựa trên cơ sở thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ và chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành; việc sắp xếp cần làm theo đúng quy định, lưu ý lãnh đạo các Sở xác định những nội dung công việc trọng tâm của ngành để sắp xếp bố trí nhân sự cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu vừa tinh gọn bộ máy nhưng cũng phải nâng cao chất lượng hiệu quả trong công việc.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị xử lý những khó khăn, vướng mắc về quá trình triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy được nêu tại buổi làm việc, đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch theo đúng lộ trình đã đề ra.

Trong thời gian tới, Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các Sở, ngành còn lại để tiếp tục triển khai việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo đúng tinh thần, chủ trương của tỉnh về tinh gọn bộ máy nhà nước.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :