Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Đoàn Vương quốc Anh tìm hiểu Trung tâm hành chính công tỉnh

ZaloPhó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh giới thiệu với đoàn về hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh

Tiếp và làm việc với đoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, Chính phủ Việt Nam hiện đang tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính để hỗ trợ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Tại Đồng Nai, từ mô hình “một cửa” hiệu quả ban đầu tại các sở, ngành, UBND cấp huyện và xã, tỉnh đã gộp “một cửa” ở các sở, ngành thành Trung tâm hành chính công tỉnh, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm này tiếp nhận và trả kết quả giải quyết của 1.476 thủ tục hành chính của 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số ngành dọc. Đến ngày hẹn trả kết quả, người dân và doanh nghiệp có thể đến trực tiếp lấy tại trung tâm hoặc ủy thác qua Bưu điện chuyển tới nhà.

ZaloPhó giám đốc Sở Nội vụ - ông Tạ Quang Trường giới thiệu ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính với Đoàn công tác Vương quốc Anh.

Đặc biệt, tỉnh đã ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thiết lập tổng đài dịch vụ công 1022 để giải đáp mọi thắc mắc cho người dân và doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ công và thủ tục hành chính. Nhờ vậy, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động (từ tháng 5-2017 đến nay), Trung tâm hành chính công tỉnh đã tiếp nhận: 115.041 hồ sơ (bình quân 435 hồ sơ/ngày); tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hạn hơn 96%; 99,89% hài lòng khi trả kết quả…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác Vương quốc Anh còn quan tâm, tìm hiểu thêm một số vấn đề, như: việc lựa chọn đội ngũ nhân viên làm việc ở Trung tâm hành chính công tỉnh; làm cách nào để ngăn chặn nhũng nhiễu của công chức, viên chức, nhân viên với người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; việc lưu trữ dữ liệu tại Trung tâm hành chính công…

Tất cả các nội dung nói trên đều được lãnh đạo tỉnh và trung tâm giải đáp thấu đáp, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của đoàn.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :