Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Đồng Nai nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

​         Khẩn trương rà soát hiện trạng và xây dựng kế hoạch hành động: 

        Thực hiện Nghị quyết 08 /NQ_CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Đồng Nai đã khẩn trương rà soát hiện trạng các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh từ cấp tỉnh đến huyện; trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch để đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.       

       Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 960 đơn vị sự nghiệp công lập, theo mục tiêu đề ra đến năm 2021, tỉnh Đồng Nai sẽ giảm tối thiểu bình quân 10% số đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015; hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.  

      Xây dựng hệ thống đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả        

        Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ giảm mạnh số lượng đầu mối đơn vị sự nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập sẽ bị giải thể; nâng cao hiệu quả cơ chế tài chính đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển thị trường, đảm bảo cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu tới cho người dân. 

         Đặc biệt đối với lĩnh vực y tế, điều chỉnh, sắp xếp lại các bệnh viện bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi về mặt địa lý; thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng (trừ các huyện có bệnh viện đạt hạng II trở lên), bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có). Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực; nghiên cứu, sắp xếp lại các trạm y tế xã theo hướng nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã, hoàn thành trong quý I/2020.

         Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.8824.824
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :