Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

2710/SNV-TT2

Ngày ban hành

8/14/2018

Trích yếu

Hướng dẫn xác định chỉ số cải cách hành chính cấp sở năm 2018

Cơ quan ban hành

Văn bản Sở Nội vụ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Cải cách hành chính

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

4

Attachments

SNVhuongdanChisocapso.doc    
Phuluc3-TC10.5capso (1).doc    
chisocchccvSo2018.docx    
Banghuongdancapso(phuluc1) (1).docx    
Bang2maudanhgiacapso(13t8).doc    
Created at 8/14/2018 9:40 AM by Lê Văn Cường
Last modified at 8/14/2018 9:41 AM by Lê Văn Cường