Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Nguyễn Đức Đạt

Họ và tên

 

Địa chỉ

KP7 - Long Binh - BIen Hoa

Điện thoại

0903552439

Địa chỉ Email

nguyenducdat@msn.com

Tên câu hỏi

Hộ khẩu và CMND của KP7 Long Binh

Chủ đề hỏi đáp

 

Chủ đề hỏi đáp:ID

 

Nội dung câu hỏi

Xin hỏi việc thay đổi Hộ khẩu và CMND của KP7 thành KP7A P.Long Bình đối với những tài khoản ngân hàng, những Giao dịch mang tính quốc tế.... thì xử lý như thế nào. Cảm ơn!

Trả lời

 

HienThi

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/22/2017 5:02 PM by  
Last modified at 7/22/2017 5:02 PM by