Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Báo cáo: Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020 Trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Tên báo cáo

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020 Trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Đơn vị

H. Xuân Lộc

DonVi:ID

9

Thời gian

Quý I

Đánh giá

100

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

66bcubnd053.signed.pdf    
Created at 3/5/2020 3:21 PM by Phong Noi Vu Xuan Loc
Last modified at 3/5/2020 3:22 PM by Phong Noi Vu Xuan Loc