Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Tên báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Đơn vị

Sở Khoa học và Công nghệ

DonVi:ID

21

Thời gian

Quý II

Đánh giá

100

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/21/2018 3:31 PM by So Khoa hoc va Cong nghe
Last modified at 5/21/2018 3:32 PM by So Khoa hoc va Cong nghe